zehni açılmak

zehni açılmak

Kavrayışı gelişmek.


zehni açılmak için benzer kelimeler


zehni açılmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'h', 'n', 'i', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
zehni açılmak kelimesinin tersten yazılışı kamlıça inhez diziliminde gösterilir.