zelil olmak

zelil olmak

hor görülmek, aşağılanmak: “Onun namusu için ben zelil oldum, onun saati için ben bedbaht oldum.” -A. Gündüz.


zelil olmak için benzer kelimeler


zelil olmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'l', 'i', 'l', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
zelil olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo lilez diziliminde gösterilir.