Zellner görünürde ilişkisiz bağlaşımlar yaklaşımı

Zellner görünürde ilişkisiz bağlaşımlar yaklaşımı İng. Zellner SUR approach

Zellner görünürde ilişkisiz bağlaşımlar yaklaşımı için benzer kelimeler


Zellner görünürde ilişkisiz bağlaşımlar yaklaşımı, 49 karakter ile yazılır. Ayrıca, Z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Z', 'e', 'l', 'l', 'n', 'e', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'r', 'd', 'e', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 's', 'i', 'z', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', ' ', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
Zellner görünürde ilişkisiz bağlaşımlar yaklaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalkay ralmışalğab zisikşili edrünürög renlleZ diziliminde gösterilir.