zenginleştirilmiş algı

zenginleştirilmiş algı İng. enriched perception

İm, simge ya da açık ve kesin olmayan uyaranları kişinin değer ve gereksinmelerinin etkisiyle gerçekte olandan daha güçlü, renkli ya da ayrıntılı olarak algılaması.


zenginleştirilmiş algı için benzer kelimeler


zenginleştirilmiş algı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'n', 'g', 'i', 'n', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'a', 'l', 'g', 'ı', şeklindedir.
zenginleştirilmiş algı kelimesinin tersten yazılışı ıgla şimliritşelnignez diziliminde gösterilir.