Zİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Zİ olan kelimeler 878 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre Zİ ile biten kelimeler

25 harfli

birim mitokondri hipotezi, birincil silyar diskinezi, Chlorophythalmus agassizi, evrensel ağınım değişmezi, hayat boyu gelir hipotezi, intestinal lenfangiektazi, nötron aktivasyon analizi, sitoplâzma akımı hipotezi, su ürünleri satış merkezi, tek yönlü varyans analizi, yarı mikroanalitik terazi, yarı-mikrokimyasal terazi, yemlerin kimyasal analizi

24 harfli

ABD-İran rehineler krizi, dönüşümlü geometrik dizi, düzlem demetinin merkezi, fabrikalar satış merkezi, Friedman-Savage hipotezi, idari fiyatlama hipotezi, imkânsız üçleme hipotezi, izotop seyreltme analizi, kapalı bez, içsalgı bezi, salınımlı geometrik dizi, sanayi kompleksi analizi, tekdüze sıkı azalan dizi, teknoloji açığı hipotezi, televizyon yapım merkezi, televizyon yayın merkezi, toplardamar içi anestezi, trunkus korporis kallozi, üstlenme sorunu hipotezi, yetişkin işgücü hipotezi, yetişmiş işgücü hipotezi

23 harfli

buzağıların inappetenzi, doğal işsizlik hipotezi, dostlar şehit, biz gazi, eş fayda eğrisi analizi, interdigital hiperplazi, kalabalıklaşma hipotezi, katodik sıyırma analizi, kulak altı tükürük bezi, mandibular tükürük bezi, merkezileştirilmiş dizi, muskulus lateralis nazi, özgün asit baz katalizi, pars mobilis septi nazi, sulkus korporis kallozi, taahhüt sorunu hipotezi, tekdüze sıkı artan dizi, tubuloalveol mukus bezi, ürün dönemleri hipotezi, vasıflı işgücü hipotezi, yassı hücreli metaplazi

22 harfli

başlangıç veri analizi, belgesel yapım merkezi, çoğalan aritmetik dizi, doğrusal dönüşümün izi, faz çözünürlük analizi, Gymnocorymbus ternetzi, hemen hemen artan dizi, intrasinovyal anestezi, koklama duyusu merkezi, kuvvetli yakınsak dizi, küçük Hindistan cevizi, McKinnon-Shaw hipotezi, noktasal yakınsak dizi, paravertebral anestezi, plika spirales abomazi, portovasküler displazi, sürekli gelir hipotezi, üretim dönemi hipotezi

21 harfli

alt çene tükürük bezi, alt epidural anestezi, Apistogramma agassizi, arterya dorsalis nazi, büyük vestibulum bezi, dil altı tükürük bezi, dinamik denge analizi, durağan denge analizi, emperyalist burjuvazi, etkin piyasa hipotezi, fayda maliyet analizi, geç gelenler hipotezi, genu korporis kallozi, geosedimentum abomazi, izlence yapım merkezi, mutlak gelir hipotezi, noktasal sınırlı dizi, northern blot analizi, önden aşılmalı terazi, üst epidural anestezi, yaşam süreci hipotezi

20 harfli

azalan aritmetikdizi, disosiyatif anestezi, gençlik hormonu bezi, ikili karar hipotezi, input-output analizi, kartilago septi nazi, mikrokimyasal terazi, moral eğitim merkezi, mükemmeliyet merkezi, nispi gelir hipotezi, regio lateralis nazi, serebellar hipoplazi, sınırlı artımlı dizi, sınırlı olmayan dizi, Singer-Prebisch tezi, sinovya içi anestezi, sinus interkavernozi, somatik hücre melezi, statik denge analizi, ters asılmalı terazi, ters L blok anestezi, ...

19 harfli

bebek endüstri tezi, Berlin duvarı krizi, bilgi işlem merkezi, De Broglie hipotezi, dehidrasyon sentezi, dizüstü ters terazi, DNA ve RNA ayak izi, doğal oran hipotezi, ek çalışan hipotezi, eklenti tiroit bezi, ekspirasyon merkezi, genel denge analizi, girdi-çıktı analizi, gravitasyon merkezi, intravenöz anestezi, kâr aralığı analizi, kısmi denge analizi, komprador burjuvazi, pediyatrik anestezi, regio dorsalis nazi, Singer-Prebish tezi, ...

18 harfli

aşırı üretim krizi, Avogadro değişmezi, Avro-Arap Akdenizi, Bernoulli hipotezi, bilgisayar merkezi, boş sandalye krizi, Chamberlin analizi, çift yumurta ikizi, damar içi anestezi, değişirlik analizi, dislokasyo abomazi, duyarlılık analizi, Ebemkuşağı körfezi, genç endüstri tezi, geriatrik anestezi, hiperbolün merkezi, iletkenlik analizi, ilk günah hipotezi, karın tükürük bezi, miyeloid metaplazi, oksipital displazi, ...

17 harfli

A-limitlenen dizi, aktifleme analizi, alışveriş merkezi, bebek sanayi tezi, benzerlik merkezi, bozunma değişmezi, bozunum değişmezi, bölgesel anestezi, Bunalımlar Denizi, devinme değişmezi, dilatasyo abomazi, divertikülüm nazi, elektronik terazi, epidural anestezi, eşit kollu terazi, Finlandiya spitzi, göbek çüğre ikizi, hat blok anestezi, havalandırma bezi, içyükül değişmezi, ikincil ipek bezi, ...

16 harfli

ağınım değişmezi, alt özeksel dizi, ayrışma hipotezi, banadara pekmezi, böbrek üstü bezi, böbrek-üstü bezi, Diophant analizi, ek işçi hipotezi, envanter analizi, eşeksicikli dizi, etkinlik merkezi, fundamental dizi, hindistan cevizi, histeri hipotezi, iletişim merkezi, istikrar analizi, karın salya bezi, kaytd-ı ihtirâzî, küçük kalkanbezi, larenks paralizi, lümpen burjuvazi, ...

15 harfli

ağırlık merkezi, analitik terazi, anjiyatelektazi, başabaş analizi, boyun altı bezi, boyun-altı bezi, böbreküstü bezi, çiftekerle gezi, deñizler deñizi, döl yatağı bezi, eğrilik merkezi, eğrinin merkezi, element analizi, elipsin merkezi, eşçarpanlı dizi, fasyal paralizi, fizeal displazi, Fourier analizi, gaynatamın gızi, güneş değişmezi, güneşin merkezi, ...

14 harfli

altdüzgen dizi, aralıksız dizi, aritmetik dizi, Bartholin bezi, basamaklı dizi, bataklık iğezi, bazal anestezi, Bereket Denizi, borçlunun aczi, Bowley analizi, corcor pekmezi, çekim hipotezi, çekirdek eşizi, çene altı bezi, deprem merkezi, dış salgı bezi, dış-salgı bezi, diskondroplazi, dizüstü terazi, DNA parmak izi, DNA RNA melezi, ...

13 harfli

AB 1965 krizi, adalar denizi, Akabe körfezi, amerikan bezi, andız pekmezi, anuli fibrozi, Aralık denizi, aralıklı dizi, Basra Körfezi, batman terazi, batman terezi, bellirce gizi, bire bir dizi, boktan terazi, bronşiyektazi, cinsiyet bezi, değer analizi, dışbükey dizi, evren merkezi, fındık cevizi, galvanik dizi, ...

12 harfli

acuk bekmezi, ad değişmezi, akondroplazi, alterne dizi, ana baba izi, Arap körfezi, ardışık dizi, areka cevizi, arşın terazi, asalak iğezi, ayak tehrizi, bal özü bezi, Berlin krizi, bileşik dizi, boşaltı bezi, bronşiektazi, bulağaç bezi, bulaşık bezi, Bulut Denizi, burma terazi, çiçe pekmezi, ...

11 harfli

A türü dizi, B türü dizi, banka faizi, bok vızvızi, branda bezi, bronşektazi, C türü dizi, Cowper bezi, dağ nerkizi, denetim izi, denge faizi, dizeyin izi, dorsum nazi, durgun dizi, dut pekmezi, düzgen dizi, düzgün bezi, egzama nazi, epifiz bezi, gerçek dizi, gerçel dizi, ...

10 harfli

apeks nazi, artan dizi, Asya krizi, aşı melezi, atelektazi, bakkalbazi, Battalgazi, Bayramgazi, beyaz dizi, bezem bezi, bisüs bezi, bombe bezi, borç krizi, boyun bezi, ceza faizi, çadır bezi, çatkı bezi, çatlak izi, çocuk bezi, desmoplazi, el telsizi, ...

9 harfli

adisplazi, ağız bezi, allestezi, amnaljezi, Arslanizi, Aslangazi, Aşımelezi, biyostazî, burjuvazi, cebellezi, cenikvezi, Cihangazi, cilâ bezi, çatırbezi, çuwaldızi, denek izi, diskinezi, diyastazi, dizey izi, dizi dizi, elek bezi, ...

8 harfli

ala nazi, alt dizi, ana bezi, ana dizi, analjezi, anamnezi, anaplazi, anestezi, arebbezi, ayak izi, baş bezi, bere izi, bir dizi, can bezi, dış gezi, displazi, elellezi, Emirgazi, epistazi, Eskigazi, Eynegazi, ...

7 harfli

altdizi, başbezi, bircezi, Çamgazi, dikdizi, dizbezi, el bezi, er bezi, fantazi, fantezi, galbezi, gardazi, gazaazi, geodezi, gülgezi, İnegazi, jeodezi, kabbezi, kırmızi, kirmizi, Koçgazi, ...

6 harfli

agnozi, amnezi, aplazi, atrezi, avrizi, cevizi, cevizi, denizi, direzi, dirizi, ektazi, Elgazi, erbezi, Ergazi, farazi, filizî, forezi, göğezi, gönezi, gövezi, Günizi, ...

5 harfli

afazi, arazi, arızi, azazi, azezi, beyzi, derzi, Dürzi, enezi, erazi, erezi, Fevzi, Feyzi, ganzi, kanzi, kenzi, kevzi, kinzi, lafzi, lafzi, lazzi, ...

4 harfli

arzi, bazi, bezi, bızi, bizi, cazi, cizi, cüzi, çizi, dizi, eğzi, ekzi, Erzi, eyzi, gazi, gezi, guzi, kazi, kezi, kuzi, küzi, ...

3 harfli

ezi, özi, uzi

Kelime Ara