zırzop parası

zırzop parası

Gelin sahiplerinden, delikanlıların aldığı bahşiş.


zırzop parası için benzer kelimeler


zırzop parası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'r', 'z', 'o', 'p', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
zırzop parası kelimesinin tersten yazılışı ısarap pozrız diziliminde gösterilir.