zırzop yolu

zırzop yolu

Gelin sahiplerinden, delikanlıların aldığı bahşiş.


zırzop yolu için benzer kelimeler


zırzop yolu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'r', 'z', 'o', 'p', ' ', 'y', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
zırzop yolu kelimesinin tersten yazılışı uloy pozrız diziliminde gösterilir.