akıntı yolu

akıntı yolu İng. outflow channel

Bir selin, beslenme bölgesinden gelen yağmur ve kaynak sularının bir araya toplandığı anayatak.


akıntı yolu için benzer kelimeler


akıntı yolu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
akıntı yolu kelimesinin tersten yazılışı uloy ıtnıka diziliminde gösterilir.