akıntı çağanozu

akıntı çağanozu

a. 1. Akıntıya kapılmış yengeç. 2. alay Vücudunda göze çarpacak bir çarpıklık bulunan kimse.


akıntı çağanozu için benzer kelimeler


akıntı çağanozu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'o', 'z', 'u', şeklindedir.
akıntı çağanozu kelimesinin tersten yazılışı uzonağaç ıtnıka diziliminde gösterilir.