akıntı kanalı

akıntı kanalı Osm. cereyan kanalı

(coğrafya)


akıntı kanalı için benzer kelimeler


akıntı kanalı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
akıntı kanalı kelimesinin tersten yazılışı ılanak ıtnıka diziliminde gösterilir.