akıntı bilimci

akıntı bilimci

a. Akıntı bilimi ile uğraşan kimse.


akıntı bilimci için benzer kelimeler


akıntı bilimci, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'c', 'i', şeklindedir.
akıntı bilimci kelimesinin tersten yazılışı icmilib ıtnıka diziliminde gösterilir.