zorunlu borç erteleme

zorunlu borç erteleme İng. moratorium

Pek bunalımlı işlemlerde bir ülkede, bölgede bir bölüm ya da tüm borçlardaki ödeme zorunluluğunun geri bırakılması.


zorunlu borç erteleme için benzer kelimeler


zorunlu borç erteleme, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'o', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', ' ', 'b', 'o', 'r', 'ç', ' ', 'e', 'r', 't', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
zorunlu borç erteleme kelimesinin tersten yazılışı emeletre çrob ulnuroz diziliminde gösterilir.