zorunlu tahkim

zorunlu tahkim

1. (obligatory arbitration) Borçlu tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilen borç ertelemesi. 2. (obligatory consolidation) Hükümetin işbırakımı uygulamasının yapılıp yapılmayacağını, yapıldığında ise yer, zaman ve hizmet kolları itibariyle kapsamını belirlemede yetkili kılındığı durum. Türkiye’de uygulamada bu yetkinin kapsamına uzlaştırma kurulu kararının toplu sözleşme olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de girmektedir.


zorunlu tahkim için benzer kelimeler


zorunlu tahkim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'o', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', ' ', 't', 'a', 'h', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
zorunlu tahkim kelimesinin tersten yazılışı mikhat ulnuroz diziliminde gösterilir.