(bir yerde) hazır bulunmak (veya olmak)

(bir yerde) hazır bulunmak (veya olmak)

1) bir yerde var olmak, kendi bulunmak; 2) bir şeyi hemen yapabilecek durumda olmak.


(bir yerde) hazır bulunmak (veya olmak) için benzer kelimeler


(bir yerde) hazır bulunmak (veya olmak), 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, ( harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '(', 'b', 'i', 'r', ' ', 'y', 'e', 'r', 'd', 'e', ')', ' ', 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', ' ', 'b', 'u', 'l', 'u', 'n', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
(bir yerde) hazır bulunmak (veya olmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlo ayev( kamnulub rızah )edrey rib( diziliminde gösterilir.