? (pi)simgesi

? (pi)simgesi İng. ? symbol

Çevrenin uzunluğunun çapına oranını ? (pi) olarak ilk kez 1706 yılında W. Jones göstermiştir.


? (pi)simgesi için benzer kelimeler


? (pi)simgesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ? harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '?', ' ', '(', 'p', 'i', ')', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
? (pi)simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis)ip( ? diziliminde gösterilir.