azalma simgesi

azalma simgesi İng. decrease sign

Azalmaları ya da hafiflemeleri gösteren simge.


azalma simgesi için benzer kelimeler


azalma simgesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', 'l', 'm', 'a', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
azalma simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis amlaza diziliminde gösterilir.