ad simgesi

ad simgesi İng. name symbol, term variable

Değer alanı sözedilen dilin adlarından ya da genel olarak terimlerinden oluşan dizimsel sözeden dil değişkeni: a, b, c,... ||Anl. dizimsel ad değişkeni, dizimsel terim değişkeni.


ad simgesi için benzer kelimeler


ad simgesi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ad simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis da diziliminde gösterilir.