4 Ağustos Kararları

4 Ağustos Kararları İng. Stabilization Decisions of 4 August 1958

Türkiye ekonomisinde 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren enflasyon oranının giderek yükselmesi ve döviz darboğazı yaşanması yüzünden hükümetin 4. Ağustos 1958 tarihinde TL’de devalüasyon kararıyla birlikte, TCMB tarafından kamu kesimine verilen kredilerin dondurulması, kamu mal ve hizmetlerinin fiyatlarının yükseltilmesi gibi önlemleri içeren istikrar programı.


4 Ağustos Kararları için benzer kelimeler


4 Ağustos Kararları, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, 4 harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '4', ' ', 'A', 'ğ', 'u', 's', 't', 'o', 's', ' ', 'K', 'a', 'r', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
4 Ağustos Kararları kelimesinin tersten yazılışı ıralraraK sotsuğA 4 diziliminde gösterilir.