9-10 Ağustos Kararları

9-10 Ağustos Kararları İng. Decisions of Stabilization 9-10 August 1970

1960’ların sonunda yeniden ortaya çıkan döviz darboğazı yüzünden hükümetin aldığı kararla uygulamaya konulan; sıkı para, vergi gelirlerini artırıcı maliye politikası, dışalım güvencelerinin düşürülmesi ve liberalizasyon listelerinin genişletilmesi, dışsatımı özendirmeye yönelik vergi indirimleri ile kredi kolaylıkları ve 1 doları 9 TL’den 15 TL’ye yükselten % 40 oranındaki devalüasyon gibi önlemleri içeren istikrar programı.


9-10 Ağustos Kararları için benzer kelimeler


9-10 Ağustos Kararları, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, 9 harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '9', '-', '1', '0', ' ', 'A', 'ğ', 'u', 's', 't', 'o', 's', ' ', 'K', 'a', 'r', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
9-10 Ağustos Kararları kelimesinin tersten yazılışı ıralraraK sotsuğA 01-9 diziliminde gösterilir.