ağustos

ağustos Lat.

a. Yılın sekizinci ayı.


ağustos için benzer kelimeler


ağustos, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'u', 's', 't', 'o', 's', şeklindedir.
ağustos kelimesinin tersten yazılışı sotsuğa diziliminde gösterilir.