TRİ ile başlayan kelimeler

TRİ ile başlayan veya başında TRİ olan kelimeler 402 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre TRİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

Trichogaster trichopterus, Trichomonasenfeksiyonları, Trichostrongylus vitrinus, trietilen glikol diklorür, trigonometrik özdeşlikler, trihidroksietilamin oleat, trikarboksilik asit devri, trikloroizosiyanürik asit, triklorometil kloroformat, triküspital regürgitasyon

23 harfli

Trichechus senegalensis, Trichobilharzia türleri, Trichogaster microlepis, Trichogaster pectoralis, trigonometrik fonksiyon, trilauril tritiyofosfit

22 harfli

Trichomonas gallinarum, trietoksimetoksipropan, trigonum n. hipoglossi, triizooktiltrimellitat, trikloroasetik aldehit, trikomonozis vajinalis, trimetilen klorohidrin, trinominal nomenklatür

21 harfli

tri-n-heksilaluminyum, triaçilgliserol lipaz, triamsinolon asetonür, Trichomonas vaginalis, Trichomonasvajinitisi, Trichosurus vulpecula, Trichuris enfeksiyonu, trietanolamin stearat, trigonometrik denklem, trigonometrik polinom, trikloroasetil klorür, triküspital yetmezlik, tripsin baskılayıcısı, tris tampon çözeltisi, Tritrichomonas foetus

20 harfli

Trichinella spiralis, Trichomonas buccalis, Trichomonas gallinae, trigonum olfaktoryum, triizobütilalüminyum, triküspital kapakçık, trimetil adipik asit, tripanosidal ilaçlar

19 harfli

Tribulus terrestris, Trichinella nelsoni, Trichiurus lepturus, Trichoderma viridae, Trichomonas hominis, Trichopsis vittatus, Trichostrongyloidea, Trichuris trichiura, trietanolamin oleat, trifloroasetik asit, triizopropil fosfit, triklorobütil alkol, triklorolaktik asit, triklorotrietilamin, Trikodina hastalığı, trikostrongilidozis, trimetilasetik asit, Trionyx euphraticus, tripanosomatotropik, Triturus marmaratus

18 harfli

triasetil gliserin, Triatoma infestans, tribünlere oynamak, Trichechus manatus, Trichinella nativa, Trichodectes canis, Trichodectes latus, Trichogaster leeri, Trichomonas foetus, Trichostrongylidae, trienoik yağ asidi, triglikol diklorür, trigonometri açısı, trigonometrik seri, trigonum inguinale, trihterfonendeskop, triizooktil fosfit, triizopropanolamin, triizopropil borat, trikalsiyum fosfat, triklorasetik asit, ...

17 harfli

Trichomonas tenax, trietil aluminyum, Triffin çelişkisi, Triffin paradoksu, trigliserit lipaz, trigonum femorale, triklorometiltiyo, trikostrongilozis, trimetilalüminyum, trimetilamin azot, trimetilen bromür, trimetilen glikol, Trionyx triunguis, triptofan, Trp, W, Triturus crocatus, Triturus vittatus, Triturus vulgaris

16 harfli

Trichostrongylus, Tricomi denklemi, trietilen glikol, trigeminal nabız, Trigla gurnardus, trigonum n. vagi, triheksil fosfit, triklofos sodyum, trikresil fosfat, trikresil fosfit, trilauril fosfit, tripan kırmızısı, tripanosomisidal, triptofan sentaz, Triticum sativum, Triticum vulgare

15 harfli

triaçilgliserit, triaçilgliserol, triasetat taban, triasilgliserit, triasilgliserol, tribenzoilmetan, tribolüminesans, Trichobilharzia, Trichoglossidae, tridesil fosfit, trietilakonitat, trietoksiheksan, Triffin dilemma, Triffin ikilemi, Trigla gurnadus, trigona fibroza, trigonum vezika, trihidrik alkol, triiyodotironin, trikloromelamin, trikoepiteliyom, ...

14 harfli

triaminobenzen, Trichinellidae, Trichocephalus, Trichomonadida, Trichosomoides, tridesil alkol, trietanol amin, trietil fosfat, trietil fosfit, trietil sitrat, Triffin çözümü, triflorostiren, trifluoperazin, Trigla hirunda, Trigla hirundo, Trigla lineata, trigliseridemi, trikarboksilat, triklabendazol, triklorobenzen, trikloroetilen, ...

13 harfli

triasetonamin, tridesil amin, trietil boran, Triffin Planı, trigonometrik, triizobütilen, trikloretanol, trikloretilen, triklorokinon, trikogranülom, trikotajcılık, trikuspidalis, Trionychoidea, tripan mavisi, triploblastik, tripomastigot, trisiklodekan, trişinellozis, trişinizasyon, trivial örtme

12 harfli

triakontanol, triallilamin, triamsinolon, triangularis, tribütilamin, Trichechidae, Trichodectes, Trichophyton, Trichuroidea, trietilarsin, trifoliyozis, trigonometri, trihalometan, triklorotiyo, trikobotriya, Trikodiniyaz, Trikofiriyaz, trikofitozis, trikomikozis, trikomonasit, trikomonozis, ...

11 harfli

Triatominae, Trichinella, Trichomonas, Trichophyra, Trichoptera, Trichuridae, trietilamin, Trigla lyra, trigliserit, trikaprilin, trikloretan, trikobezoar, trikolemmom, trikolporat, trikomegali, trikoreksis, trikromatik, trilobilter, trimetoprim, Trioychidae, tripanozoma, ...

10 harfli

triakontan, triamteren, Triaxonida, tribulozis, Trichosoma, Tricoptera, tridekanol, trigeminus, trikaproin, trikiyazis, triklorfon, trikoblast, trikomonad, trikomonal, trikomonas, trikosefal, trikotajcı, trikotesen, trilyonluk, trimorfizm, tripanosom, ...

9 harfli

triasetat, triasetin, Triaxonia, triazamil, triazanil, triazinil, triazolam, triazolil, triazolon, tribenzil, triboloji, tribromür, Trichuris, Trichurus, tridaktil, Trifolium, Triglidae, trihibrid, trihibrit, trikloro-, triklorür, ...

8 harfli

triamorf, triatlon, Triatoma, triazano, tribazik, tribolit, Trichina, tridekan, tridesil, tridimit, trieller, trietil-, triftong, trigamin, trigonal, trigonum, trihurus, trikojen, trikosan, trikotaj, trilogya, ...

7 harfli

triamin, triazan, triazen, triazin, triazol, trikain, triloji, trilyon, triplet, tripoli, tripsin, triptik, triseps, trismus, trisomi, tristub, trişina, trityum, triyole, trizomi

6 harfli

tribo-, tribün, trifan, trikom, trimer, tripod, trisel, trişin, triton, triyas, triyoz

5 harfli

triad, tribü, triko, trioz

4 harfli

tri-, tril, trio, tris

Kelime Ara