İçinde TRİ geçen kelimeler

İçinde TRİ geçen kelimeler 1796 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TRİ geçen kelimeler

25 harfli

akut kataral endometritis, akut sümüksü endometritis, arterya gastrika sinistra, baş elektrikçi yardımcısı, botriyoid rabdomiyosarkom, bulaşıcı kısrak metritisi, dejeneratif osteoartritis, ekonometri paket programı, elektrikle ısıtmalı fırın, elektrikli kaplama çekici, elektrikli kaplanmış örtü, elektrikli parlaklaştırma, elektriksel devim bilgisi, elektriksel dirik bilgisi, elektriksiz nikel kaplama, elektrogravimetrik analiz, endometriyum hiperplazisi, endüstri ölçünlü mimarisi, endüstriyel serbest bölge, girdi katsayıları matrisi, ışılelektriksel çoğaltıcı, ...

24 harfli

Afrika tripanosomiyazisi, akut romatizma artritisi, alev fotometrik dedektör, Amerikan tripanosomozisi, arterya gastrika dekstra, atomik emisyon fotometri, bakteriyel santrifüjleme, barisentrik koordinatlar, Clostridium histolyticum, Clostridium putrefaciens, Didunculus strigirostris, dönüşümlü geometrik dizi, electric acoustic guitar, Electrophorus electricus, elektriksel ağırlıkölçüm, elektriksel dayanıklılık, endometriyum metaplazisi, endüstri atıl kapasitesi, endüstrilerarası ekonomi, endüstrilerarası iktisat, endüstrilerarası ticaret, ...

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, akut puerperal metritis, arterya gastrika breves, atriyoventriküler demet, atriyoventriküler düğüm, basınç elektriği aygıtı, Botriosefalus hastalığı, Cercotrichas galactotes, Clostridium nigrificans, Clostridium perfringens, Didinculus strigiostris, ekonometri alet çantası, elektrik dirençli fırın, elektrikli deri tepkisi, elektrikli galvanizleme, elektrikli kaynak yapma, elektrikli renklendirme, elektrikli tunç kaplama, elektrikli yakıt basacı, elektrikli yılan balığı, elektriksel çift katman, ...

22 harfli

Acrocephalus palustris, akut purulent metritis, amperometrik titrasyon, asimetrik karbon atomu, atriyal septum defekti, atriyoventrikül düğümü, atriyoventriküler blok, Cambridge ekonometrisi, Carduelis flavirostris, Clostridium sporogenes, diferansiyel santrifüj, düzlemsel trigonometri, egosantrik çevre etiği, Ehrlich triasit boyası, ekosantrik çevre etiği, Elektrik devim kuvveti, elektrik motorlu alıcı, elektrikli yağ giderme, elektrikli-yılanbalığı, elektriksel bürgütleme, elektriksel iletkenlik, ...

21 harfli

basit triaçilgliserol, baskılı elektriklenme, Callitriche palustris, Clostridium botulinum, doğuştan hipotrikozis, ekonometrik yöntemler, elektrik dipol moment, elektrik titreşimleri, elektrikli çapak alma, elektriksel incesüzme, elektriksel ucaylanım, emretti patrik efendi, endüstri mühendisliği, endüstriyel demokrasi, enterogastrik refleks, hidroelektrik santral, ışılelektriksel salım, izoelektrik foküsleme, izoelektrik nokta, Pı, izometrik manifoldlar, katadiyoptrik yansıma, ...

20 harfli

ağırlık titrimetrisi, akrosentrik kromozom, akut irinli metritis, artritis suppurativa, artritis tüberküloza, asimetri potansiyeli, asimetrik federalizm, Barbus laterisstriga, Bradypus tridactylus, Carnegiella strigata, Crocodilus palustris, direnç (elektriksel), dördüncü ventrikulus, düzleme göre simetri, ekonometrik ölçütler, elektrik akümülâtörü, elektrik dağıtım ağı, elektrikli bırakıntı, elektrikli gümüşleme, elektrikli kalaylama, elektrikli temizleme, ...

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, 5-hidroksitriptamin, alt üçgensel matris, Alytes obstetricans, antitrikomonal ilaç, antitripsin faktörü, Arvicola terrestris, atrikozis konjenita, atriyal fibrilasyon, bebek endüstri savı, bebek endüstri tezi, benekli lökotrikiya, biyolojik dozimetri, blok köşegen matris, Buruk elektrik yükü, Centriscus scolopax, Coronella austriaca, dumanlı nitrik asit, eksene göre simetri, electric instrument, elektrikli ışıklama, ...

18 harfli

Bayesçi ekonometri, bend (string bend), botriyosefaliyazis, Caiman latirostris, Camelus bactrianus, Clostridium tetani, Düz tüylü retrivır, düzlemsel geometri, elektrik alıcıları, elektrik denetimli, elektrik fabrikası, elektrik kataraktı, elektrik rezonansı, elektrik süpürgesi, elektrik yeğinliği, elektrikle ayrışım, elektrikli bırakım, elektrikli dağlama, elektrikli daktilo, elektrikli denetim, elektrikli ısıtıcı, ...

17 harfli

Aedes triseriatus, allopatrik türler, aluminyum trietil, analitik geometri, Anthus campestris, Aotus trivirgatus, asentrik kromozom, asimetrik solunum, atriyolu yanardağ, atriyum sinistrum, atriyum ven nabzı, ayırıcı santrifüj, basit trigliserit, batimetrik harita, bilateral simetri, Bombus terrestris, Bulgar Patrikliği, bursa kopulatriks, Citrillus lanatus, çizgisel geometri, devimsiz elektrik, ...

16 harfli

agro endüstriler, ağsı lökotrikiya, anahtar endüstri, Anthus trivialis, arterya nutrisya, asimetrik tehdit, atriyum dekstrum, barometrik firma, basınç elektriği, bipolar politrik, Brejnev Doktrini, bursa copulatrix, Clinton Doktrini, devimli elektrik, difilobotriyozis, dördüncü epitrit, durağan elektrik, ekonomik doktrin, eksantrik kayışı, elektriği kesmek, elektriği yakmak, ...

15 harfli

absorbsiyometri, allil triklorür, Amanita citrina, antroposantrist, antroposantrizm, asimetrik bilgi, asimetrik savaş, atrium sinister, atriyal flatter, beta spermetrin, birinci epitrit, Boa constrictor, Carter Doktrini, Costia necatrix, değişken metrik, denitrifikasyon, düzlem geometri, düzlem-geometri, eksentrik hücre, electric guitar, elektrifikasyon, ...

14 harfli

Acarus tritici, alev fotometri, Altın ritrivır, artritis ürika, atriyal ruptur, atriyum sifonu, baş elektrikçi, bebek endüstri, Begin doktrini, benzotriklorür, beta siflutrin, botriyomikozis, Cermen triyası, çocuk endüstri, denk matrisler, Difilobotriyaz, Diodon hystrix, distribütörlük, Drago doktrini, ekonometrisyen, eksantrik mili, ...

13 harfli

afin geometri, amilodekstrin, artı elektrik, atrium dexter, autric üçkeni, biyoresmetrin, Botriosefaloz, Bush Doktrini, eksi elektrik, ekzogastritis, elektrik gücü, elektrik teli, elektrik yayı, elektrik yükü, elektrik zili, elektrikçilik, elektriklemek, elektriklenme, elektrikölçer, endogastritis, endüstri arzı, ...

12 harfli

Abel matrisi, akrodekstrin, asetilnitril, autric açısı, ayrık metrik, başaktrislik, birim matris, biyoalletrin, biyoelektrik, Centriscidae, dış geometri, DL-triptofan, elektrikleme, endometritis, endometriyal, endometriyum, entrikacılık, epigastrikus, epigastriyum, etnosantrizm, filloeritrin, ...

11 harfli

açık tribün, akromotrihi, alkalimetri, Alp triyasi, arkeometrik, asit sitrik, benzonitril, biyosantrik, Callitriche, Clostridium, digastrikus, distribütör, dual matris, egosantrist, egosantrizm, elektriksiz, elektrikucu, endüstriyel, fikoeritrin, filoeritrin, gastrik pit, ...

10 harfli

aldotriyoz, allopatrik, amfitriköz, amilnitrit, arkeometri, attributum, bağ tripsi, botridiyum, brokotriks, detritivor, detritofaj, Dielektrik, egosantrik, ekonometri, ekstrinzik, elektrikçi, elektrikli, Eutriatoma, fitriyozis, florimetri, florometri, ...

9 harfli

allometri, asimetrik, atrikozis, atriyopor, başaktris, batimetri, Bellatrik, bifentrin, bitrişmek, biyometri, botridyum, botriyoid, boyuntrik, cliometri, disentrik, dozimetri, eksantrik, ektotriks, endotriks, entrikacı, eritritol, ...

8 harfli

agastrik, alletrin, amfitrik, amfitriş, antrikot, antritis, artritis, asentrik, asimetri, atrikiya, botriyum, dekstrin, detritus, detrivor, diyoptri, elektrik, endüstri, geometri, geriatri, istridye, izometri, ...

7 harfli

anartri, atriköz, atriyum, doktrin, entrika, fıtriye, gastrik, gastrin, gastrit, gayatri, ıtriyat, itriyum, klâtrin, koketri, laetril, lustrin, matriks, nötrino, östriol, patrici, salutri, ...

6 harfli

-trion, aktris, artrit, Çetrik, çitrik, etriye, fratri, gantri, istriç, itriya, matris, metrik, metris, motris, nitril, nitrin, nitrit, patrik, roptri, sitrin, string, ...

5 harfli

atrik, atrio, dotri, fıtri, fitri, stria, tetri, triad, tribü, triko, trioz

4 harfli

ıtri, tri-, tril, trio, tris

Kelime Ara