A tipi yatırım fonu

A tipi yatırım fonu İng. A type mutual funds

Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu.


A tipi yatırım fonu için benzer kelimeler


A tipi yatırım fonu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', ' ', 't', 'i', 'p', 'i', ' ', 'y', 'a', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
A tipi yatırım fonu kelimesinin tersten yazılışı unof mırıtay ipit A diziliminde gösterilir.