B tipi yatırım fonu

B tipi yatırım fonu İng. type B mutual funds

Portföy içinde hisse senedi içermesi zorunlu olmayan fon.


B tipi yatırım fonu için benzer kelimeler


B tipi yatırım fonu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', ' ', 't', 'i', 'p', 'i', ' ', 'y', 'a', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
B tipi yatırım fonu kelimesinin tersten yazılışı unof mırıtay ipit B diziliminde gösterilir.