yatırım fonu

yatırım fonu

a. ekon. Tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığında toplanan birikimlerden oluşan fonların, sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve uzmanlar tarafından yönetilmesi temeline dayalı kolektif bir yatırım aracı.


yatırım fonu İng. investment fund

Tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığında toplanan birikimlerden oluşan fonların, sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve uzmanlar tarafından yönetilmesi temeline dayalı kolektif bir yatırım aracı.


yatırım fonu için benzer kelimeler


yatırım fonu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
yatırım fonu kelimesinin tersten yazılışı unof mırıtay diziliminde gösterilir.