absorbsiyometri

absorbsiyometri İng. absorptiometry

Kemik mineral düzeyinin veya yoğunluğunun ölçümü.


absorbsiyometri için benzer kelimeler


absorbsiyometri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 's', 'o', 'r', 'b', 's', 'i', 'y', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
absorbsiyometri kelimesinin tersten yazılışı irtemoyisbrosba diziliminde gösterilir.