abu

abu

ünl. (abu:) hlk. Şaşma ve korku bildiren bir söz: Abu, neler oluyormuş!


abu

1. Şaşma ve korku ünlemi. 2. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi. 3. Hayır, red: Abu, ben görmedim ki, ne söyliyeyim.


abu

1. Abla, büyük kız kardeş. 2. Anne. 3. Yenge. 4. Hala. 5. bk. abaş (I). 6. Hanım, teyze anlamında. 7. Büyütme, besleme, ahretlik gibilere ailenin küçükleri tarafından söylenir.


abu

Gerdan.


abu

Ahmak, budala, sersem, aptal.


abu

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem


abu

< ahan bu, işte bu


abu

Aa!


abu

İşte bu


abu

1. Anne. 2. Teyze, hanım


abu

Hayret ve korku ünlemi; â, ây, aman!


abu için benzer kelimeler


abu, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'u', şeklindedir.
abu kelimesinin tersten yazılışı uba diziliminde gösterilir.