abuklanmak

abuklanmak

Güvenmek, bel bağlamak, ümid etmek: Ona abuklandım da işim bu kadar geri kaldı.


abuklanmak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'u', 'k', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
abuklanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalkuba diziliminde gösterilir.