acı ceviz

acı ceviz

a. bit. b. Genellikle Kuzey Amerika'da yetişen, güzel görünüşlü bir tür ceviz.


acı ceviz için benzer kelimeler


acı ceviz, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'c', 'e', 'v', 'i', 'z', şeklindedir.
acı ceviz kelimesinin tersten yazılışı zivec ıca diziliminde gösterilir.