acı çubuk

acı çubuk

1. Amerikan bağ çubuğu. 2. Üzümü acı ve küçük olan aşısız bağ çubuğu.


acı çubuk için benzer kelimeler


acı çubuk, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', şeklindedir.
acı çubuk kelimesinin tersten yazılışı kubuç ıca diziliminde gösterilir.