branşiyal çubuk

branşiyal çubuk İng. bronchial bar

Amphioksilerde solungaç görevi gören vasküler yapıda kıkırdağımsı bir çubuk, faringiyal çubuk.


branşiyal çubuk için benzer kelimeler


branşiyal çubuk, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'a', 'n', 'ş', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', şeklindedir.
branşiyal çubuk kelimesinin tersten yazılışı kubuç layişnarb diziliminde gösterilir.