branşiyal fistül

branşiyal fistül İng. branchial fistula

Solungaç fistülü.


branşiyal fistül için benzer kelimeler


branşiyal fistül, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'a', 'n', 'ş', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'f', 'i', 's', 't', 'ü', 'l', şeklindedir.
branşiyal fistül kelimesinin tersten yazılışı lütsif layişnarb diziliminde gösterilir.