branşiyal

branşiyal İng. branchial

Solungaca ait.


branşiyal İng. bronchial

Solungaca ait.


branşiyal İng. branchial

1. Balıklarda solungaçla ilgili, solungaca benzeyen veya ondan köken alan, brankiojenik, brankiojenöz. 2. Balık haricinde diğer omurgalı hayvanların embriyolarında solungaca eşdeğer organla ilgili, ona ait veya ondan köken alan, brankiojenik, brankiojenöz.


branşiyal için benzer kelimeler


branşiyal, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'a', 'n', 'ş', 'i', 'y', 'a', 'l', şeklindedir.
branşiyal kelimesinin tersten yazılışı layişnarb diziliminde gösterilir.