branşiyal sepet

branşiyal sepet İng. bronchial basket

Petromyzontiformes ve Holocephalii’de solungaç bölgesinde ağ yapıda olan kıkırdak benzeri iskelet yapı.


branşiyal sepet için benzer kelimeler


branşiyal sepet, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'a', 'n', 'ş', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 's', 'e', 'p', 'e', 't', şeklindedir.
branşiyal sepet kelimesinin tersten yazılışı tepes layişnarb diziliminde gösterilir.