branşiyal odacık

branşiyal odacık İng. bronchial chamber

Cyclostomata’da solungaçlarının bulunduğu boşluk.


branşiyal odacık için benzer kelimeler


branşiyal odacık, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'a', 'n', 'ş', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'o', 'd', 'a', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
branşiyal odacık kelimesinin tersten yazılışı kıcado layişnarb diziliminde gösterilir.