acı geyrek

acı geyrek

Mide ekşimesi, hazımsızlık ve bundan ileri gelen geyirti.


acı geyrek için benzer kelimeler


acı geyrek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'y', 'r', 'e', 'k', şeklindedir.
acı geyrek kelimesinin tersten yazılışı keryeg ıca diziliminde gösterilir.