dilsel geyrek

dilsel geyrek Fr. Chondroglosse-Condroglossus

dilsel geyrek için benzer kelimeler


dilsel geyrek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'y', 'r', 'e', 'k', şeklindedir.
dilsel geyrek kelimesinin tersten yazılışı keryeg leslid diziliminde gösterilir.