açık artırma

açık artırma

a. Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış biçimi, artırma, müzayede: “Açık artırmalardan, antikacılardan her çeşit saat toplamaya başladım.” -H. Taner.


açık artırma İng. auction, open overbidding, open bidding

Bir malın ya da işin daha önceden ilan edilen yer ve zamanda en yüksek fiyatı verene satılması. krş. kapalı artırma


açık artırma için benzer kelimeler


açık artırma, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
açık artırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtra kıça diziliminde gösterilir.