artırma

artırma

a. 1. Artırmak işi: “Çocuk oyunlarının büyük çoğunluğu gibi heyecanı artırma zamanı geldi.” -A. Kutlu. 2. Açık artırma.


artırma

1. bk. artırmaç. 2. Biriktirme, çoğaltma.


artırma

1. Balkon . 2. Mutfakta kabların konduğu tahta. 3. Yapılarda ikinci katın, birinci kattan çıkıntılı durumu.


artırma

Bir çeşit çocuk oyunu.


artırma

bk. artım


artırma

müzâyede.


artırma İng. bidding

Alıcıları ve satıcıları yarıştırarak satılacak malın değerini yükseltme ve alınacak malın değerini düşürme.


artırma için benzer kelimeler


artırma, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
artırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtra diziliminde gösterilir.