kapalı artırma

kapalı artırma İng. bidding by sealed letter

Bir malın ya da işin daha önceden ilan edilen yer ve zamanda kapalı zarf yöntemiyle en yüksek fiyatı verene satılması. krş. kapalı eksiltme


kapalı artırma için benzer kelimeler


kapalı artırma, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
kapalı artırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtra ılapak diziliminde gösterilir.