açık değişme bölgesi

açık değişme bölgesi İng. Free-trade area

Kendi kökenli mallarıyle ilgili tecim ilişkilerinin tümünde ya da bir bölüğünde, gümrük vergisi ile öteki engelleri birbirine karşı kaldırmış olan iki ya da daha çok gümrük ülkesinin oluşturduğu grup. (Bu grupta olmayan ülkelerden gelecek mallara, grupta olan her bir ülkenin kendi ulusal bildirmeliği uygulanır) a. bk. gümrük birliği


açık değişme bölgesi için benzer kelimeler


açık değişme bölgesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
açık değişme bölgesi kelimesinin tersten yazılışı iseglöb emşiğed kıça diziliminde gösterilir.