amaçsız değişme

amaçsız değişme

bk. Ses değişmesi.


amaçsız değişme için benzer kelimeler


amaçsız değişme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'ç', 's', 'ı', 'z', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
amaçsız değişme kelimesinin tersten yazılışı emşiğed zısçama diziliminde gösterilir.