açık fikirlilik

açık fikirlilik, -ği

a. Açık fikirli olma durumu.


açık fikirlilik için benzer kelimeler


açık fikirlilik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'f', 'i', 'k', 'i', 'r', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
açık fikirlilik kelimesinin tersten yazılışı kililrikif kıça diziliminde gösterilir.