açık hece

açık hece

a. db. Ünlü ile biten hece: ana (a-na), araba (a-ra-ba), ütü (ü-tü).


açık hece

bk. Hece.


açık hece İng. open syllable

Uzun olmayan ünlü ile biten hece : Ana (a-na) , araba (a-ra-ba) , iki (i-ki) , ütü (ü-tü) , kedi (ke-di) vb. bk. uzun hece.


açık hece İng. open syllable

Bir ünlü ile biten veya bir tek ünlüden oluşan ve ünlüsü kısa olan hece: a-ra-ba, ba-ba, bu, ku-ru-cu, o, su, şu, ya-ya, ye-ni vb. Aruz vezni ile yazılmış şiirlerde uzun ünlü ile biten heceler kapalı hece değerindedir. bk. kapalı hece


açık hece Osm. Muallâk

Kısa bir sesli ile biten hece.


açık hece

Azerbaycan Türkçesi: açıg heca; Türkmen Türkçesi: açık boğun; Gagauz Türkçesi: açık kısım; Özbek Türkçesi: όçiq boğin; Uygur Türkçesi: oçuq boğum; Tatar Türkçesi: açıq icek; Başkurt Türkçesi: asıq ijek; Kmk: açıkbuwun; Krç.-Malk.: açık bölüm; Nogay Türkçesi: aşık buwin; Kazak Türkçesi: aşık buwin;Kırgız Türkçesi: açık muun; Alt:: açık üye; Hakas Türkçesi: açıh uya; Tuva Türkçesi: a'jık slog; Şor Türkçesi: *ajılık kezek; Rusça: otkrıtıy slog


açık hece Osm. muallak

Sonu ünlü ile biten, uzun okunmayan hece. Karşıtı bk. kapalı hece.


açık hece için benzer kelimeler


açık hece, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'h', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
açık hece kelimesinin tersten yazılışı eceh kıça diziliminde gösterilir.