açık iğretileme

açık iğretileme Osm. İstiarei musarraha

(Söz sanatı terimi) Bir şeyi kendi adiyle değil, her hangi bir bakımdan benzetildiği başka bir şeyin adiyle anma. «Aslanlarımız geçiyor» demekle yiğit askerlerimizin geçtiğini kastettiğimiz gibi.


açık iğretileme için benzer kelimeler


açık iğretileme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'i', 'ğ', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
açık iğretileme kelimesinin tersten yazılışı emeliterği kıça diziliminde gösterilir.