açîk kara

açîk kara

Atmaca türü


açîk kara için benzer kelimeler


açîk kara, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'î', 'k', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
açîk kara kelimesinin tersten yazılışı arak kîça diziliminde gösterilir.