açık tohumlular

açık tohumlular

ç. a. bit. b. Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri, çıplak tohumlular.


açık tohumlular İng. gymnosperms

(Yun. gymnos: çıplak; sperma: tohum) Tohumları açıkta gelişen bitkiler. Gimnospermler.


açık tohumlular Lat. Gymnospermae

Tohumları açıkta gelişen bitkiler, gimnospermler.


Açık tohumlular Osm. Uryetul büzür

açık tohumlular için benzer kelimeler


açık tohumlular, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 't', 'o', 'h', 'u', 'm', 'l', 'u', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
açık tohumlular kelimesinin tersten yazılışı ralulmuhot kıça diziliminde gösterilir.