açık yuvar

açık yuvar İng. open ball

(…)X ölçevli uzayında bir x(...)X ögesi ile bir r>0 sayısı için {y (...)X: d(y,x)


açık yuvar için benzer kelimeler


açık yuvar, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
açık yuvar kelimesinin tersten yazılışı ravuy kıça diziliminde gösterilir.