ağır yuvar

ağır yuvar İng. barysfere

Taşyuvarın içinde bulunan yerin iç kesimi.


ağır yuvar için benzer kelimeler


ağır yuvar, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
ağır yuvar kelimesinin tersten yazılışı ravuy rığa diziliminde gösterilir.