ak yuvar azalımı

ak yuvar azalımı Fr. Aleucie=hypoleucie
ak yuvar azalımı Fr. Hypoleucocytose, leucopénie

ak yuvar azalımı için benzer kelimeler


ak yuvar azalımı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'a', 'z', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ak yuvar azalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılaza ravuy ka diziliminde gösterilir.